ABOUT US

Fair Organizer

ผู้จัดงานอีเว้นท์ ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ ขายสินค้า
ในศูนย์การค้า อาคารสำนักงานชั้นนำ ทั่วกรุงเทพ
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

Dedicated & Professional Team

คัดสรรทำเล วางผังร้าน
ตกแต่งบูธอย่างมืออาชีพ
ให้คุณออกบูธได้อย่างมั่นใจ

Many Best Locations to Offer

ครบทุกทำเลออกบูธ ห้างสรรพสินค้า
คอมมูนิตี้มอลล์ อาคารสำนักงาน
ทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ ให้เลือกมากที่สุด
เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย